Patient’s Rights

Patient’s Rights

Our mission is to provide the best quality and compassionate health care service to all individuals with respect and reverence. It is very important that you our patients know your rights and responsibilities. We would gladly assist you in understanding such.

Your Rights as a Patient

 1. Right to appropriate Medical Care and Humane Treatment
 2. Right to Informed Consent
 3. Right to Privacy and Confidentiality
 4. Right to Information
 5. Right to choose one’s Health Care Provider and Facility
 6. Right to Self-Determination
 7. Right to Religious Belief
 8. Right to Medical Records
 9. Right to Leave provided the patient is informed of the consequences
 10. Right to refuse participation in Medical Research
 11. Right to Correspondence and to receive visitors
 12. Right to Express Grievances
 13. Right to be informed on one’s rights and obligations as patient

As a patient in San Pedro Hospital of Davao City, Inc. you and your companion are expected to:

 1. Provide complete and accurate information about your health, present condition, past illnesses or medical history, medical history, medications, vitamins and any other matter that pertains to your health.
 2. Provide complete and accurate information and that includes your full name, address, contact numbers, date of birth, insurance, health cards and employer, when it is necessary.
 3. Ask questions when you do not understand what your doctor or other members of the health care team tell you about your diagnosis and your treatment.
 4. Inform your doctor if you are considering alternative therapies.
 5. Ask your doctor or nurse what to expect regarding pain and pain management plan. Tell them any worries that you have about taking pain medications.
 6. Leave valuables at home.  Bring only items that you need during your confinement.
 7. Abide by all hospital rules and regulations.
 8. Comply with the visiting hours and other hospital policies to ensure the rights and comfort of the other patients.
 9. Weapons are prohibited inside the hospital premises.
 10. Comply with the NO SMOKING policy.
 11. Pay your hospital and attending physicians’ bill in timely manner.
 12. Know your health insurance coverage related policies including the accredited doctors, policies about pre-approvals, covered services and admissions.
 13. Provide complete and accurate information for insurance claims to ensure proper payment settlement.
 14. Ask your insurance company or the billing services if there is a financial issue that you do not understand.
 15. Treat hospital staff, other patients and visitors with respect and courtesy.

Mga katungod sa Pasyente

(Patient’s Rights in Visayan Translation)

Isip usa ka pasyente, ikaw dunay katungod nga

 1. Makadawat sa maayo ug ensakto nga pag-atiman sa limpyo ug luwas nga palibot nga walay diskriminasyon sa relihiyon, kultura, kahimtang sa sosyodad.
 2. Makadawat ug “emergency care” kung gikinahanglan.
 3. Makadawat ug kompleto nga impormasyon bahin sa estado sa kahimtang sa panglawas sa pulong nga masabtan.
 4. Makadawat ug libre nga “discharge plan” ug mga impormasyon kabahin sa mga tambal, sa mga ginatumar ug pagatumaron.
 5. Makadawat ug “privacy” dinhi sa hospital ug magpabiling “confidential” ang tanang mga records ug impormasyon.
 6. Makadawat ug detalyado nga bill bahin sa pagpundo sa hospital.
 7. Makahatag ug desisyon bahin sa pamaagi sa pagtambal.
 8. Makahibalo sa tanang impormasyon apil na ang mga posibleng resulta sa pagbalibad ug pagtuman niini sa dili pa maghatag ug consent.
 9. Maghatag ug pagtugot sa mga procedures ug eksaminasyon nga buhaton.  Ang usa ka pasyente nga naa sa hustong pag isip ug pangidaron dunay katungod sa pagsugot ug pagbalibad sa consent sa bisan unsa nga “diagnostic procedures” ug pagtambal.
 10. Mangayo ug opinion sa lain nga doctor ug makapili ug doctor sa tanang panahon.
 11. Mahibal-an ang mga pangalan sa doctor ug staff sa hospital nga maghatag ug serbisyong medical.
 12. Magbalibad o magdumili sa bisan unsang procedure pagtambal ug masultian sa mga posibleng epekto sa pagbalibad.
 13. Makareview sa imong record sama sa resulta sa laboratory ug makakuha ug kopya niini sa tamang presyo.

Isip usa sa among pasyente nagtinguha kami nga ikaw:

 1. Mohatag kanamo sa tama ug kompleto nga impormasyon bahin sa isyung medical mahitungod sa panglawas sama sa mga tambal o herbal nga nainom, “previous hospitalization”, ug kasamtangang kondisyon ug uban pa.
 2. Magsulti ug eksakto ug kompleto nga data o impormasyon lakip na ang tamang pangalan, lugar puloy-anan, telephone number, adlaw nga natawhan ug mga insurance.
 3. Mangutana sa doctor kung ikaw adunay naisip nga alternatibo ug ang imong kahadlok (worries).
 4. Ibilin ang mga bililhon nga butang sa balay ug dalahon lamang ang mga butang nga gikinahanglan sa pagpuyo sa hospital.
 5. Motuman sa tanang balaod ug regulasyon sa hospital.
 6. Motuman sa “NO SMOKING” o dili pagpanigarilyo nga balaod sa ospital.
 7. Motuman sa visiting hours, dili pagsaba-saba, maghatag ug privacy sa ubang pasyente, dili magdala ug mahait nga butang sama sa kutsilyo, dili pagdala ug pusil, ug dili pagdala ug pagkaong gibawal ug uban pa.
 8. Magrespeto sa tanang staff sa hospital, bisita ug kaubang pasyente sa tanang panahon.
 9. Magkuha ug PHILHEALTH form ug pagfile sa form 24 oras gikan sa pag-admit, sa accounting section.
 10. Mobayad sa gihatag nga oras.

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH